Dokument: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Dokument: ORAZLOŽENJE UZ I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu

Dokument: I. izmjene i dopune programa kulture za 2022. godinu

Dokument: 1. izmjene i dopune - Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Dokument: I. izmjene i dopune - Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.

Dokument: I. izmjene i dopune programa soc. zaštite za 2022.

Dokument: I. izmjene i dopuna programa sporta za 2022. godinu