Dokument: PRORAČUN ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN

Dokument: ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2023. GODINA

Dokument: PROGAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Dokument: PROGAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Dokument: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2023. GODINU

Dokument: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2023. GODINU

Dokument: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2023. GODINU