Dokument: Smjernice za preuzimanje mjera iz planova razvoja u provedbene programe JLP(R)S

Dokument: Provedbeni program Općine DonjiKraljevec za razdoblje 2021-2025

Dokument: Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Donji Kraljevec