Dokument: Javni natječaj za ostvarivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

Dokument: Ponudbeni list

Dokument: Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga

Dokument: Odluka o imenovanju povjerenstva

Dokument: Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude