Dokument: Odluka o početku postupka jednostavne nabave - održavanje cesta i poljskih puteva

Dokument: Poziv na dostavu ponude

Dokument: Prilog I - Ponudbeni list

Dokument: Odluka o odabiru

26.01.2023