Dokument: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Dokument: Bilješke uz izvještaj

Dokument: Zapisnik o obavljenom popisu imovine obveza i potraživanja

Dokument: Primljena i dana jamstva