Dokument: IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC