Dokument: Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Dokument: Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S 24.2.2023.