Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika

Dokument: 1a) Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje od sprnja do prosinca 2022. godine

Dokument: 2) Prijedlog pravilnika o provedbi postupka javne nabave

Dokument: Izmjena plana mreže predškolskih ustanova

Dokument: 3a) Plan mreže predškolskih ustanova

Dokument: 4) Javni poziv - savjet mladih

Dokument: 5) Odluka o darovanju nekretnine

Dokument: 5a) Procjembeni elaborat

Dokument: 5b) Izvod iz posjedovnog lista

Dokument: 5c) Katastarski plan

Dokument: 5d) Pretpregled - ZK Izvadak

Dokument: IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Dokument: 6a) Odluka o pravu služnosti - Hodošan

Dokument: 6aa) Nacrt ugovora i trasa

Dokument: 6ab) Nacrt ugovora i trasa

Dokument: 6b) Odluka o pravu služnosti - Hodošan

Dokument: 6ba) Nacrt ugovora i trasa

Dokument: 6c) Odluka o pravu služnosti - Palinovec

Dokument: 6ca) Nacrt ugovora i tras

Dokument: 6cb) Nacrt ugovora i trasa

Dokument: 6d) Odluka o pravu služnosti - Sveti Juraj u Trnju i Palinovec

Dokument: 6da) Nacrt ugovora i trasa

Dokument: 6e) Odluka o pravu služnosti - Palinovec

Dokument: 6ea) Nacrt ugovora i trasa

Dokument: 7) Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana djelovanja

Dokument: 7a) Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: 8) Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom

Dokument: 8a) Izvješće - Plan upravljanja imovinom

Dokument: 9) Prihvaćanje Izvješća o ostvarenim sredstvima od zakupa državnog zemljišta

Dokument: 9a) Izvješće - zakup poljoprivrednog zemljišta

Dokument: 10) Zaključak o prihvaćanju izvješće o izvršenju programa utroška od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Dokument: 10a) Izvješće o izvršenju programa utroška od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Dokument: 11) Srednjeročni plan davanja koncesija