Dokument: 1) Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika

Dokument: 2) Plan mreže predškolskih ustanova

Dokument: 3) Poziv Savjet mladih

Dokument: 4) Darovanje nekretnine k.o. Hodošan

Dokument: 5) Služnost Elektra

Dokument: 6) Izvješće Plan upravljanja imovinom

Dokument: 7) Izvješće Plan upravljanja imovinom

Dokument: 8) Izvješće sredstva od zakupa

Dokument: 9) Izvješće sredstva od legalizacije

Dokument: 10) Srednjeročni plan davanja koncesija