Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika 14 OV

Dokument: 0b) Glasački listić

Dokument: 1) Javna priznanja

Dokument: 1a) Izvješće odbora

Dokument: 1b) Prijedlozi za javna priznanja

Dokument: 2) IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec