Dokument: PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST OD ŠIRENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2023.