Dokument: Godišnji izvještaj o izvšenju proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu

Dokument: Obrazloženje proračuna za 2022. godinu

Dokument: Izvršenje programa sport za 2022. godinu

Dokument: Izvršenje programa soc. zaštite za 2022. godinu

Dokument: Izvršenje programa kultura za 2022. godinu

Dokument: izvršenje progama građenja komunalne infrastrukture 2022. godina

Dokument: Izvršenje programa održavanja kom.infrastrukture 2022 godina