Dokument: I. izmjene plana prijma u službu u upravne odjele Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu