Dokument: Izgradnja dječjeg vrtića u Hodošanu

POZIV ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKI SUBJEKTIMA NA PRETHODNO SAVJETOVANJE