Krajem ožujka ove godine općina Donji Kraljevec prijavila je projekt opremanje dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Ftiček Donji Kraljevec na javni poziv – Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini. 

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je dana 02. lipnja 2023. godine Odluku o raspodjeli financijskih sredstava, te su Općini Donji Kraljevec odobrena sredstva u iznosu od 12.715,55 eura, što čini 57% ukupno predviđenih troškova.

Općinski načelnik Miljenko Horvat je ugovor o sufinanciranju potpisao dana 14. lipnja 2023. godine u Zagrebu s Državnim središnjim uredom za demografiju i mlade.