Općina Donji Kraljevec poziva roditelje/skrbnike učenika osnovnih i srednjih škola na podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Općine Donji Kraljevec za školsku godinu 2023/24.

Za učenike osnovnih škola, sufinancira se kupnja radnih materijala u iznosu od 40,00 eura po učeniku, a 50,00 eura po učeniku za učenike srednjih škola.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Donji Kraljevec ili u prostorijama Općine Donji Kraljevec.
Zahtjev se podnosi do 30. rujna 2023.g. osobno na adresu Općina Donji Kraljevec, Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d  ili slanjem na email opcina@donjikraljevec.hr skeniranog obrasca zahtjeva s potpisom i potrebom dokumentacijom.

Dokument: ODLUKA O SUFINANCIRANJU RADNIH MATERIJALA - OSNOVNA ŠKOLA

Dokument: ODLUKA O SUFINANCIRANJU RADNIH MATERIJALA - SREDNJA ŠKOLA

Dokument: ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH MATERIJALA - OSNOVNA ŠKOLA

Dokument: ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH MATERIJALA - SREDNJA ŠKOLA