Obavještavamo poljoprivrednike da temeljem zahtjeva za potpore iz pojedinih intervencija putem Agronet aplikacije u 2023. godini moraju završiti edukacije u trajanju 6 sati (u protivnom slijedi umanjenje novčanih potpora).

Edukacije će provoditi Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u Velikoj vijećnici Općine Donji Kraljevec, u sljedećim terminima:

  • 04.10.2023.g. od 8,00 do 14,00 sati – EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. (2023-143-26-829-20-0004)
  • 05.10.2023.g. od 8,00 do 14,00 sati – IAKS MJERE (2023-143-27-835-20-0002)

Polaznici se prijavljuju sami putem web stranice  savjetodavna.hr -> Tečajevi -> Međimurska županija -> željeni tečaj

Popis tema i naziv edukacije prema vrstama intervencija koje su poljoprivrednici zatražili putem jedinstvenog Agronet zahtjeva za 2023. godinu:

Vrsta ili naziv edukacije:

Priznato za obveznike sa intervencijama:

Eko Sheme i Proizvodno vezana plaćanja (PVP) (biljna proizvodnja)

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina, 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina, 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina, 31.06. Konzervacijska poljoprivreda, 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV),  32.05. PVP povrće, 32.06. PVP za voće, 32.09. PVP za sjeme!

Proizvodno vezana plaćanja (PVP) (stočarska proizvodnja) i IAKS mjere (stočarska proizvodnja)

32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka, 32.01.02. PVP za prvotelke, 32.02. PVP za tov junadi, 32.03. PVP za krave dojilje, 32.04. PVP za ovce i koze, 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja, 70.06.01. Dobrobit životinja u govedarstvu, 70.06.02. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, 70.06.03. Dobrobit životinja u peradarstvu, 70.06.04. Dobrobit životinja u kozarstvu, 70.06.05. Dobrobit životinja u ovčarstvu!

 

IAKS mjere

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki, 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima, 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada, 70.02.01. Zaštita ptice kosca,70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima, 70.02.03. Uspostava poljskih traka, 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja, 70.04. Prijelaz na ekološki uzgoj, 70.04. Održavanje ekološkog uzgoja, 70.06.01. Dobrobit životinja u govedarstvu, 70.06.02. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, 70.06.03. Dobrobit životinja u peradarstvu, 70.06.04. Dobrobit životinja u kozarstvu, 70.06.05. Dobrobit životinja u ovčarstvu, 70.07.01. Očuvanje suhozida, 70.07.02. Očuvanje živica, 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka, 70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika!

Izobrazba mladih poljoprivrednika

30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike, 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika!