Dana 14. rujna 2023. godine na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec je  donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec.  

Novi cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada će se primjenjivati od 01.01.2024. godine.

Dokument: CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.01.2024.