Dokument: Javni poziv

Dokument: Plan upravljanja imovinom Općine Donji Kraljevec za 2024.

Dokument: Obrazac za savjetovanja

Dokument: Izvješće o obavljenom savjetovanju