Dokument: GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK D.KRALJEVEC ZA PED. GOD. 2022./2023.