Dokument: Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine na području k.o. Palinovec

Dokument: Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - opremanje dječjeg igrališta vrtića Ftiček

Dokument: Odluka o izmjenama odluke o određivanju koeficijenta za izračun naknade za korištenje grobnog mjesta

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine na području k.o. D.Kraljevec

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu projekta ulaganja Energetska obnova vatrogasnog doma Sv.Juraj

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu projekta ulaganja vatrogasnog doma Hodošan

Dokument: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Dokument: Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća načelnika