Dokument: Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Dokument: Poziv na dostavu ponuda

NEVAŽEĆE

Dokument: Prilozi

Dokument: Troškovnik

NEVAŽEĆE

Dokument: DODATNE INFORMACIJE I

OBJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Dokument: Poziv na dostavu ponuda

Dokument: Troškovnik

Dokument: DODATNE INFORMACIJE I

OBJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA BR. 2

Dokument: DODATNE INFORMACIJE I

OBJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA BR. 3

Dokument: Odluka o odabiru