Dokument: ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA

Dokument: Natječaj

Dokument: Ponudbeni list

Dokument: Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga

Dokument: Odluka o imenovanju povjerenstva

Dokument: Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude