Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika 17 OV

Dokument: 1) Prijedlog Proračuna - 2024. godina sa projekcijama

Dokument: 1a) Obrazloženje

Dokument: 2) UPU Veliki Zdenci istok

Dokument: 3)Odluka o mjerama poticaja mladima

Dokument: 4) Odluka o izmjenama Odluke o savjetima mladih

Dokument: 5) Odluka o planu upravljanja imovinom

Dokument: 5a) Plan upravljanja imovinom Općine Donji Kraljevec za 2024

Dokument: 6) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ

Dokument: 7) Odluka o donošenju Plana djelovanja

Dokument: 7a) Plan djelovanja

Dokument: 8) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2022.g.

Dokument: 8a) Izvješće o stanju zaštite od požara za 2022.g.

Dokument: 8b) Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini“ – Sanacija i opremanje stadiona Fundacije

Dokument: 10) Odluka o pravu služnosti

Dokument: 10a) Ugovor o služnosti

Dokument: 10b) Posjedovnica

Dokument: 10c) Posjedovnica

Dokument: 10d) Situacija D. Kraljevec

Dokument: 11) Odluka o kupnji nekretnine

Dokument: 11a) Odluka MO Sveti Juraj u Trnju

Dokument: 11b) Procjembeni elaborat

Dokument: 11c) IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Dokument: 11d) PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Dokument: 11E) IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA