Dokument: Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite u 2022.

Dokument: Odluka o donošenju Plana djelovanja

Dokument: Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec za 2024.g.

Dokument: Odluka o donošenju UPU područja Veliki Zdenci

Dokument: Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o kupoprodaji nekretnine na području k.o. Sveti Juraj U Trnju

Dokument: Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje mladih u vezi stambene politike na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o suglasnosti za ulaganje u projekt Sanacija i opremanje nogometnog igrališta Fundacije

Dokument: Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Dokument: Odluka o zasnivanju prava služnosti na području katastarske Općine Donji Kraljevec

Dokument: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024.g.

Dokument: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ Općine Donji Kraljevec

Dokument: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog plana unapređenja zaštite