Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika OV 18

Dokument: 1) Izmjene i dopune Proračuna 2023

Dokument: 1a) Obrazloženje

Dokument: 1aa) Izmjene Programa - kultura

Dokument: 1b) Izmjene programa - sport

Dokument: 1c) Izmjene programa - soc. zaštita

Dokument: 1d) Izmjene Program građenja komunalne infrastrukture

Dokument: 1e) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Dokument: 2) Proračun - 2024. godina sa projekcijama

Dokument: 2a) Obrazloženje

Dokument: 2a) Odluka o izvršavanju Proračuna

Dokument: 2b) Program - kultura

Dokument: 2c) Program - sport

Dokument: 2d) Program - soc. zaštita

Dokument: 2e) Program građenja komunalne infrastrukture

Dokument: 2f) Program održavanja komunalne infr.

Dokument: 3) Raspoređivanje sredstava za financiranje političkih aktivnosti

Dokument: 4) Odluka o prekoračenju posposlovnom računu

Dokument: 5) Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun općinskog načelnika

Dokument: 6) Plan davanja koncesija

Dokument: 7) Odluka o zamjeni zemljišta k.o. Hodošan

Dokument: 7a) Procjembeni elaborat

Dokument: 7b) Odluke MO Hodošan

Dokument: 8) Program korištenja sredstava od raspolaganja polj. zemljištem

Dokument: 9) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Dokument: 10) Godišnja analiza stanja sustava CZ za 2023.g.

Dokument: 11) Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024.g.

Dokument: 12) program utroška spomeničke rente za 2024.g.

Dokument: 13) Program utroška šumski doprinos

Dokument: 14) Javni poziv - Savjet mladih