Dokument: 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023

Dokument: 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Dokument: 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Dokument: 1. izmjene i dopune - Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Dokument: ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024.godini

Dokument: Godišnja analiza stanja sustava CZ za 2023.g.

Dokument: 1. izmjene i dopune programa - soc.zaštita za 2023. godinu

Dokument: 1. izmjene i dopuna programa - sport za 2023. godinu

Dokument: 1. izmjene i dopune programa kultura za 2023. godinu

Dokument: Odluka o plaći općinskog načelnika

Dokument: Odluka - program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezaknito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.g.

Dokument: Odluka - program utroška spomeničke rente za 2024.g.

Dokument: Odluka - program utroška šumskog doprinosa za 2024.g.

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Dokument: Plan davanja koncesija

Dokument: Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024.g.

Dokument: Odluka o prekoračenju po poslovnom računu

Dokument: Programa raspolaganja sredstvima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2024.g.