Dokument: PRORAČUN za 2024. godinu sa projekcijama

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN

Dokument: ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA - 2024. GODINA

Dokument: PROGAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Dokument: PROGAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Dokument: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI za 2024. godinu

Dokument: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2024. godinu

Dokument: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2024. godinu

Dokument: PRORAČUN ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU