Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2023. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Općine Donji Kraljevec, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na sljedećim obrascima:

  • Obrazac 9 – Obrazac opisnog izvještaja
  • Obrazac 10 – Obrazac financijskog izvještaja – izmjena

Potpisane i ovjerene obrasce dostavlja se na Općinu Donji Kraljevec najkasnije do 31.01.2023. godine.

Dokument: Obrazac 9 - Obrazac opisnog izvještaja

Dokument: Obrazac 10 - Obrazac financijskog izvještaja - izmjena