Dokument: Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Dokument: Poziv na dostavu ponuda

Dokument: Prilozi

Dokument: Troškovnik

Grupa I

Dokument: Troškovnik

Grupa II

Dokument: Odluka o odabiru

Grupa I

Dokument: Odluka o odabiru

Grupa II