Dokument: Pregled danih donacija od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Dokument: Pregled danih donacija udrugama od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine