Dokument: GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023

Dokument: Prilog 1 - Tablični predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog plana