Dokument: Financijski izvještaji Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Dokument: Bilješke uz izvještaj

Dokument: Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Dokument: PRIMLJENA I DANA JAMSTVA