Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA  d.o.o. provest će deratizaciju na području
OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Mjesni odbor

Datum

DONJI KRALJEVEC

26_27.02.2024

PALINOVEC

28.02.2024.

DONJI PUSTAKOVEC, SVETI JURAJ U TRNJU

29.02.2024.

HODOŠAN

01.03.2024

DONJI HRAŠĆAN

02.03.2024.

 

Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi brodifakuma
(antidot Vitamin K)

 

Molimo Vas:

  • da uklonite smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija
  • da ne dirate i ne premještate postavljene kutije s mamcima
  • da onemogućite djeci pristup postavljenim kutijama s mamcima
  • da onemogućite domaćim životinjama pristup postavljenim kutijama s mamcima

Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona: 098 465 485