Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika 19 OV

Dokument: 1) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika

Dokument: 1a) Polugodišnje izvješće načelnika

Dokument: 2) Odluka o pravu služnosti

Dokument: 2a) Ugovor o zasnivanju prava služnosti

Dokument: 2b) BZP-4589-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2c) BZP-6034-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2d) BZP-4586-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2d) BZP-5944-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2e) BZP-5992-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2f) 2BZP-5531-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2g) BZP-5722-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2h) BZP-5854-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2i) BZP-5943-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2j) BZP-5126-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2k) BZP-6037-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2l) BZP-5640-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2lj)BZP-5622-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2m) BZP-5993-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2n) BZP-5857-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 2o) DKRALJEVEC-KA-REKONSTRUKCIJA_služnost-JLS-1

Dokument: 2p) DKRALJEVEC-KA-REKONSTRUKCIJA_služnost-JLS-4

Dokument: 2r) DKRALJEVEC-KA-REKONSTRUKCIJA_služnost-JLS-3

Dokument: 2s) DKRALJEVEC-KA-REKONSTRUKCIJA_služnost-JLS-2

Dokument: 3) Odluka o davanju nekretnine na korištenje TZ

Dokument: 3a) ZATJEV tzmz

Dokument: 3b) BZP-4658-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 3c) BZP-4660-KO-DONJI-KRALJEVEC

Dokument: 4) Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju pješačkog prijelaza preko željezničke pruge

Dokument: 5) Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju biciklističke staze u Murskoj ul.

Dokument: 6) Odluka o davanju suglasnosti za dovršetak prometnice SZ ISTOK

Dokument: 7) Odluka o davanju suglasnosti za opremanje igrališta DV Hodošan

Dokument: 8) Izbor članova Savjeta mladih

Dokument: 8a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje

Dokument: 9) Odluka o visini naknade članovima Savjeta mladih

Dokument: 10) Izmjena odluke o javnim priznanjima

Dokument: 11) Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja

Dokument: 11a) Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: 12) Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Donji kraljevec

Dokument: 12a) Izvješće - Plan upravljanja imovinom

Dokument: 13) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim sredstvima od zakupa državnog zemljišta

Dokument: 13a) Izvješće - zakup polj. zemljišta

Dokument: 14) Zaključak o usvajanju izvješća naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Dokument: 14a) Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Dokument: 15) Odluka o potpisivanju sporazuma o sufinanciranju Izgradnje pročistača

Dokument: 15a) Dopis - Međimurske vode

Dokument: 15b) Očitovanje