Dokument: STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2023. GODINU