Dokument: 1) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP Pre-kom d.o.o.

Dokument: 1a) Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Dokument: 2) Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika

Dokument: 3) Odluka o zasnivanju prava služnosti

Dokument: 4) Odluka o davanju nekretnine na korištenje TZ Međimurske županije

Dokument: 5) Odluka za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja pješačkog prijelaza preko željezničke pruge

Dokument: 6) Odluka za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja biciklističke staze u Murskoj ulici

Dokument: 7) Odluka za provedbu ulaganja Dovršetak prometnice u SZ Istok (2)

Dokument: 8) Odluka za provedbu ulaganja Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Dokument: 9) Rješenje o izboru članova Savjeta mladih

Dokument: 10) Odluka o visini naknade članovima Savjeta mladih

Dokument: 11) Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima

Dokument: 12) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja

Dokument: 13) Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom

Dokument: 14) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstva od zakupa, prodaje

Dokument: 15) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja od zakupa, prodaje

Dokument: 16) Odluka o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju projekta Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2.faza

Dokument: 17) Odluka za provedbu ulaganja Uređenje parka branitelja u Hodošanu

Dokument: 18) Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća