Dokument: POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA DO PROSINCA 2023. GODINE