Kako će se u srijedu 17.04.2024. godine održati parlamentarni izbori i neradan je dan sakupljanje će se prebaciti na subotu 20.04.2024. godine.

Promjene se tiču sljedećih područja:

  • sva naselja Grada Preloga osim Preloga – sakupljanje biootpada
  • Domašinec, Dekanovec – sakupljanje biootpada
  • D. Kraljevec, Hodošan – sakupljanje miješanog otpada
  • D. Dubrava – sakupljanje miješanog otpada
  • Podturen – sakupljanje miješanog otpada
  • Jalžabet – sakupljanje miješanog otpada