Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika 21 OV

Dokument: 0aa) Odgovor na vijećničko pitanje

Dokument: 1) Obračun proračuna 2023. g

Dokument: 1a) Obrazloženje obračuna proračuna

Dokument: 1aa) Izvršenje programa - kultura 2023

Dokument: 1b) Izvršenje programa - sport 2023

Dokument: 1c) Izvršenje programa - socijalna zaštita 2023

Dokument: 1d) Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 2023

Dokument: 1e) Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2023

Dokument: 2) Izvješće - Centar dr. Rudolfa Steinera

Dokument: 2a) Izvješće o radu 2023. godinu - Centar dr. Rudolfa Steinera

Dokument: 2b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra dr. Rudolfa Steinera

Dokument: 3) Izvješće - Dječji vrtić Ftiček

Dokument: 3a) Financijsko izvješće za 2023. - Dječji vrtić Ftiček

Dokument: 3b) Odluka UV o usvajanju financijskog izvješća

Dokument: 4) Odluka o davanju suglasnosti za nabavu komunalnog stroja

Dokument: 5) Odluka o izmjenama Odluke o savjetima mladih

Dokument: 6) Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba

Dokument: 6a) Zahtjev KUD-a