Dokument: Obračun Proračuna od 01.01.2023.-31.12.2023.g.

Dokument: 1a) Obrazloženje proračuna za 2023. godinu

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023.g.

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023.g.

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Dokument: Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.