Select Page

DONJI HRAŠĆAN

Naziv sela Donji Hrašćan očito je fitonimskog podrijetla, upućuje na hrast, gustu hrastovu šumu. To je omanje naselje, orijentirano prema Hodošanu (škola) i Sv. Jurju u Trnju (crkva). Spominje se 1660. godine u popisu kanonskih vizitacija, a isto tako i u popisu zaplijenjenih imanja grofova Zrinskih. Od spomeničke baštine A. Horvat bilježi da je u mjestu jednostavna kapela sv. Obitelji, lijepo situirana usred sela, očuvala nekoliko predmeta iz doba bidermajera: bečke litografije, “Krunjenje Marijino”, “Sv. Anu”, procesijski znak nazvan “Marija” i jednostavnu rustičnu propovjedaonicu.

Iz rukopisa Dominika Kolarića Hrašćanski zapisi saznajemo da je gradnja kapele dovršena 1897. godine.

U selu djeluje nogometni klub “BORAC” (osnovan 1972) i to zahvaljujući nekolicini nogometnih zaljubljenika koji trenutno volonterski rade i brinu o ovom klubu, a to su prije svega: Zadravec Josip kao  predsjednik, Jurčec Stjepan kao blagajnik i Kolarić Dražen kao tajnik kluba.

Od privrede treba spomenuti da se stanovništvo pretežno bavi poljoprivredom, ali i da u selu ima više poduzetnika koji su mahom svi uspješni a kao najuspješnije poduzetnike i firme se mogu ubrajati:

Stjepan Bukal koji je vlasnik firme “METAL BUKAL” koja se bavi proizvodnjom svih vrsta hidrauličnih cijevi i obradom metala koja djeluje još od početka 80-tih.

Zvonimir Vlahek je vlasnik mlade firme “FILTEX” koja se bavi proizvodnjom filtera, od ugostiteljskih lokala treba spomenuti caffe bar “GLORIA” vl. Toplek Ivana, a kao najmasovnije treba spomenuti firme koje se bave autoprijevozom ( u Međimurju ih je najviše po glavi stanovnika): “NOVAK TRANSPORTI” vl. Novak Ljubo, “HAĐIKAN TRANSPORTI” vl. Hađikan Ljubo, “BIVI” vl. Branilović Vladimir, autoprijevoznik Štampar Viktor, autoprijevoznik Ivković Josip i autoprijevoznik Branilović Mladen.

Općina Donji Kraljevec sufinancira Međimurski info centar potrošača

Aktivni EU Projekti

Projekt "Snažno zaželi - faza II"

Snažno zaželi i ostvari - Faza II - logo

Projekt „Snažno zaželi“, UP.02.1.1.13.0475 - faza II u skladu je s Europskim i nacionalnim preporukama o unaprijeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. Projekt provodi Udruga „Sport za sve“ Općine Donji Kraljevec u trajanju od 15 mjeseci, a zaposleno je 10 žena koje su preuzele brigu za starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju te im pomažu u svakodnevnim aktivnostima.

Nositelj projekta:
USR „SPORT ZA SVE“ OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Partneri projekta:
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNI URED ČAKOVEC
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PRELOG

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
900.480,00 kn (projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije)
Trajanje projekta:
15 mjeseci (28.06.2021. do 28.09.2022.)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Energetska obnova zgrade javne namjene
„NK Kraljevčan“


Cilj projekta:
Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama

Naziv korisnika:
Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec

Ukupna vrijednost projekta:
1.408.805,09 kuna

EU sufinanciranje projekta:
689.930,09 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
21.03.2019. – 21.03.2021.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Rekonstrukcija Doma kulture Hodošan


OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Rekonstrukcija Doma kulture Hodošan
Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“
u okviru Mjere 19 „LEADER-CLLD“

LAG Mura-Drava

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Skip to content