Uprava groblja:

  1. Božidar Fajić, predsjednik uprave
  2. Predstavnik Mjesnog odbora Palinovec, član uprave
  3. Predstavnik Mjesnog odbora Donji Hrašćan, član uprave
  4. Predstavnik Mjesnog odbora Donji Pustakovec, član uprave
  5. Predstavnik Mjesnog odbora Turčišće, član uprave
  6. Predstavnik Mjesnog odbora Čehovec, član uprave
  7. Miljenko Kramar, član uprave