Select Page

HODOŠAN

Hodošan (mj. Fodošene) također je staro naselje: već u 13. stoljeću spominje se grof Hodoš s posjedom na mjestu današnjeg sela i po njemu je ono dobilo ime. 1660. godine mjesto ima 49 domaćinstava, 1771. već 83 i 681 stanovnika. Usred sela je kapela sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika od poplava, što upućuje da su Mura i Sratka često plavili ovo naselje. Kapela, podignuta 1835., ima lađu-paralelogram, zaobljeno svetište, zvonik uz glavno pročelje i na njemu sunčani sat. Od likovnih vrijednosti u kapeli se očuvala slika patrona u klasicističkom stilu. A 1852. podignut je na zapadnom rubu sela spomen-stup sv. Obitelji.

U Hodošanu još polovicom prošlog stoljeća djeluje osnovna škola, u divnoj, secesionističkoj školskoj zgradi, izgrađenoj 1903. U novosagrađenoj školo danas uči 380 đaka iz Hodošana, Donjeg Hrašćana, Palinovca, Donjeg Pustakovca i Sv. Jurja u Trnju.

Hodošan je rodno mjesto pjesnika i svećenika Luke Purića (1881-1914), hrvatskog borca za vraćanje Međimurja matici, vjerojatnog autora brošura Kako je našoj Hrvatskoj braći u Međimurju (1904), O ljubavi domovine (1905).

Mjesto živi za šport: u njemu djeluje jedan od najuspješnijih nogometnih kolektiva, NK “BUDUĆNOST”, a iz Hodošana je potekao trenutno najbolji hrvatski atletičar Branko Zorko.

U mjestu je aktivna Lovna jedinica “Fazan” i Dobrovoljno vatrogasno društvo, osnovano 1925.

Od privrede spomenimo autoservis i autopraona “Šavora”, “Medit”, poduzeće za izradu košnica, elektroservis, stolarske radionice, poduzeće za izradu plastičnih vrećica “Toja”, od ugostiteljskih lokala klub “BH” pod nazivom “STADION” vl. Kolarić Josip iz Donjeg Hrašćana. Firma Noster d.o.o. iz Hodošana uzgaja afričke nojeve porijeklom iz Austrije.

Marljivošću i solidarnim radom mještani su uredili centar sela, izgradili športsku dvoranu za klub i školu i uopće, svakodnevno pokazuju kakve rezultate mogu ostvariti složan rad i ljubav za svoje mjesto.

Općina Donji Kraljevec sufinancira Međimurski info centar potrošača 2020

Aktivni EU Projekti

Projekt "Snažno zaželi i ostvari"

Projekt „Snažno zaželi i ostvari“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. Projekt provodi Općina Donji Kraljevec u trajanju do 30 mjeseci, a zaposleno je 7 žena koje će kroz program socijalnih usluga preuzeti brigu o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te im pomagati u svakodnevnim aktivnostima.

Nositelj projekta: Općina Donji Kraljevec
Ukupna vrijednost projekta: 1.437.525,96 kuna (projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije)
Trajanje projekta: 30 mjeseci (22.02.2019. do 22.08.2021.)

Projekt ”Dajmo djeci budućnost”

Projekt ”Dajmo djeci budućnost” provodi se na području Općine Donji Kraljevec i Općine Goričan u trajanju od 30 mjeseci. Partneri na projektu su dječji vrtić ”Ftiček” Donji Kraljevec i dječji vrtić ”Ružica” Goričan. Kroz projekt se planira zapošljavanje 3 odgajatelja na puno radno vrijeme, angažiranje logopeda i defektologa za rad s djecom s teškoćama u razvoju te angažiranje stručnih suradnika za provođenje kraćih programa u vrtićima.

Nositelj projekta: Općina Donji Kraljevec
Ukupna vrijednost projekta: 3.429.752,75 kuna (projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije)
Trajanje projekta: 30 mjeseci (02.04.2019. – 02.10.2021.)

Energetska obnova zgrade javne namjene
„NK Kraljevčan“


Cilj projekta:
Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama

Naziv korisnika:
Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec

Ukupna vrijednost projekta:
1.408.805,09 kuna

EU sufinanciranje projekta:
689.930,09 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
21.03.2019. – 21.03.2021.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Rekonstrukcija grobne kuće s nadstrešnicom


OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Rekonstrukcija grobne kuće s nadstrešnicom
Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“
u okviru Mjere 19 „LEADER-CLLD“

LAG Mura-Drava

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

VRIJEME

DONJI KRALJEVEC
Skip to content