Općina Donji Kraljevec obvezna je osigurati pristupačnost svojih
mrežneih lokacija i mobilnih aplikacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih
stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište na adresi www.donjikraljevec.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.donjikraljevec.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

(a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
 • Pojedini videozapisi ne sadrže titlove
 • Dio slika nema pripadajući „alt tag“
 • Pojedine tablice ne sadrže “caption” element
 • Postoje dijelovi tekstova koji nisu poravnati lijevo
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
 • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .docx i .ppt, .pptx datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice

(b) nerazmjerno opterećenje

 • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a), i/ili na eventualne ostale uočene nepravilnosti Općina Donji Kraljevec se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

(c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 • U skladu s člankom 3. Zakona, oblike uredskih datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine izuzete su od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23.09.2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Ova izjava posljednji je put revidirana dana 27.09.2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt


Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine DOnji Kraljevec korisnici mogu uputiti na sljedeći način:


Inspekcijski nadzor

 

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt : Povjerenik za informiranje Jurišićeva 19 10000 Zagreb Email: ppi@pristupinfo.hr