Podaci o javnom naručitelju:

Općina Donji Kraljevec
Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec
40 320 Donji Kraljevec
OIB:51571293140

Tel: 040/ 655 126
Fax: 040/ 655 281
E-mail:opcina@donjikraljevec.hr

 

Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16, 114/22).

Postupci jednostavne nabave provode se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 15/17, 22/23).

Dokument: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 22/23)

Dokument: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 15/17)

Sukob interesa:

Temeljem članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) Općina Donji Kraljevec ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  1. HORTUS d.o.o., Ludbreška 78, Donji Kraljevec, OIB:88861892304 (godina osnivanja 2013.)
  2. HORVAT d.o.o., Ludbreška bb, Donji Kraljevec, OIB:84751919984 (godina osnivanja 1992.)