NAČELNIK

Telefon:  099/224-1140

Općina Donji Kraljevec

Kolodvorska 52d,
40320 Donji Kraljevec

E-mail: opcina@donjikraljevec.hr

Telefon:  040/655-126

Radno vrijeme: pon-pet 07-15 sati

Pošalji poruku

Komunalno redarstvo

Pošalji poruku

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE I MJESNU SAMOUPRAVU

Pročelnica
Kristina Janković Ružić
tel. 040/655-613, 098/274-130
e-mail: procelnica@donjikraljevec.hr

Referent – administrativni tajnik
Silvija Habuš
tel. 040/655-126, 099/655-1261
e-mail: silvija.habus@donjikraljevec.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Pročelnica
Ivana Blažeka Sokač
tel. 040/655-613, 098/955-3101
e-mail: procelnicabs@donjikraljevec.hr

Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo
Romana Kovač
tel. 040/655-126, 099/565-5126
e-mail: romana.kovac@donjikraljevec.hr

Referent – komunalni redar
Robert Balent
tel. 040/655-126, 099/281-8800
e-mail: komunalni@donjikraljevec.hr

Referent – za administrativne i knjigovodstvene poslove
Mateja Mate
tel. 040/655-126, 098/955-1938
e-mail: mateja.mate@donjikraljevec.hr