NAČELNIK

Telefon:  099/224-1140

Općina Donji Kraljevec

Kolodvorska 52d,
40320 Donji Kraljevec

E-mail: opcina@donjikraljevec.hr

Telefon:  040/655-126

Radno vrijeme: pon-pet 07-15 sati

Pošalji poruku

Komunalno redarstvo

Pošalji poruku

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Radno vrijeme: 07:00h – 15:00h
Telefon:  099/655-5281