U srijedu 09. studenog 2022.g. konstituiran je mjesni odbor Sveti Juraj u Trnju. Na provedenim izborima u listopadu izabrani su vijećnici mjesnog odbora na mandat u trajanju od 4 godine.

U vijeće mjesnog odbora izabrani su sljedeći vjećnici: