Naziv projekta: Izgradnja dječjeg vrtića u Hodošanu

Referentna oznaka: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0198

Korisnik: Općina Donji Kraljevec

EU sufinanciranje projekta: 373.129,60 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 21.02.2023.-21.07.2024.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je podići kvalitetu života stanovnika naselja Hodošan te stanovnika drugih naselja Općine Donji Kraljevec kroz uključivanje većeg broja predškolske djece u programe edukacije i njege te osiguravanje bolje pripreme djece za osnovnoškolsko obrazovanje. Izravni rezultati projekta su izgrađen i opremljen objekt za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) kapaciteta smještaja 40 djece.